City Foods

City Foods

Business Model Canvas

De afgelopen 15 weken hebben we les gehad op het gebied van Trends en Entrepreneurship, voorafgaand aan de eindopdrachten hebben we individuele opdrachten gedaan. De kennis die we hebben opgedaan in deze opdrachten brengen we in de eindopdrachten bij elkaar. Het doel van de eerste eindopdracht is een merk neerzetten dat een product of dienst heeft, een voorwaarde is dat het product of de dienst is bedacht op basis van trend analyses en dat ook een pro-social karakter heeft. Om het idee om te zetten naar een bedrijf wordt het business model canvas gebruikt. Dit model laat ons kijken naar het bedrijf zelf in de vorm van een balans. De plaatsen waar het geld vandaan moet komen en de plaatsten waar geld heen moet stromen worden in kaart gebracht.

City Foods

Steeds meer mensen willen een moestuintje en veel bedrijven spelen daar op in. Het probleem is dat ecologisch eten relatief duur is en dat een moestuintje bijhouden tijd en moeite kost. Niet iedereen heeft dat er voor over. Het concept heet “Cityfoods”. Leegstaande panden worden door de gemeente (met subsidie) beschikbaar gesteld aan ondernemers uit de agrarische sector. Deze ondernemers moeten de panden gebruiken om urban farming makkelijker toegankelijk te maken voor stadsmensen die wel hun eigen groenten willen kweken maar geen tijd en zin hebben om het moestuintje te onderhouden. Deze mensen kunnen investeren in een aantal vierkante meter moestuingrond. Ze voor hun investering. Deze groenten kunnen ze zelf afhalen. Het overschot van de groente wordt door de ondernemer verkocht aan een bepaalde ecowinkel. Via Cityfoods heeft deze ondernemer vaste afspraken kunnen maken met de ecowinkel voor een afname. Om het concept wat interessanter te maken voor de particuliere investeerder is er een leuke maar ook handige app. Met deze app kan de particulier zijn gewassen live volgen. Zo kan de particulier letterlijk zien hoe zijn tomaten erbij staan. Ook komt er via de app informatie beschikbaar over vooruitzichten en oogsttijden. Dit concept bestaat uit een nieuwe constructie. Om deze constructie overeind te houden is er enige inzet nodig van alle betrokken personen. De gemeente moet actief opzoek gaan naar geschikte panden voor dit bestemmingsplan. Het is de taak van de gemeente om de lijst met beschikbare vijf panden up-to-dat te houden. Er wordt van de ondernemer verwacht dat hij zijn expertise gebruikt om ecologische producten zo goed mogelijk te kweken. Ook dient hij de vooruitgang van de gewassen per moestuin te rapporteren aan de particuliere investeerders zodat de particuliere investeerders informatie over zijn gewassen binnenkrijgt op zijn app. Ook leunt deze constructie op een preffered partnership met een ecowinkel. Deze ecowinkel heeft afspraken gemaakt met de ondernemer en is vaste afnemer van het overschot van de producten. Dit nieuwe bestemmingplan voor leegstaande panden brengt een aantal verbeteringen of voordelen met zich mee. Er zit weer een ondernemer in het pand. Deze ondernemer krijgt een mooie start-up kans. De stad is iets groener geworden, lokale ecologische producten worden goedkoper en zijn makkelijk voor handen. Mensen kunnen hun eigen groente verbouwen zonder hier tijd en moeite aan te besteden.

Add comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.