Mick vertelt over project KIVI

Mick vertelt over project KIVI

Gedurende de twintig weken die de verdieping van Creatieve Industrie duurt, werken de studenten in groepjes van 5-6 personen aan één grote opdracht. Dit doen ze met een opdrachtgever en een coach uit het werkveld. De opdrachten zijn allemaal heel wisselend, en daarom komt er per groepje één persoon aan het woord om te vertellen waar ze mee bezig zijn.

Vandaag spraken wij Mick, die met zijn groepsgenoten Pim, Pim en Ruben onder leiding van coach Jens Gijbels aan de slag is gegaan voor het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, oftewel KIVI.

 

Kun je me uitleggen waar jullie opdracht precies over gaat?
‘Ik heb met mijn projectteam, bestaande uit 2 DMC’ers, 1 CMD’er en 1 CE’er, gekozen voor de opdrachtgever KIVI: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. KIVI bestaat al meer dan honderd jaar en was vroeger een begrip onder ingenieurs. Tot zo’n 15 jaar geleden was het bijna vanzelfsprekend dat je als afstuderend ingenieur lid werd bij KIVI. Echter heeft KIVI stilgezeten en is niet met de tijd mee gegaan, waardoor nieuwe leden zijn uitgebleven en er dus vergrijzing onder de bestaande leden is toegeslagen. KIVI is nu voornamelijk een club waar een aantal vaste leden zijn die naar de lezingen en bijeenkomsten komen die georganiseerd worden, terwijl veel studenten zich distantiëren van KIVI omdat ze het associëren met oude mensen en stoffige lezingen. KIVI heeft een groot aantal vakafdelingen en wij gaan aan de slag voor de Industrieel Ontwerpen afdeling. Het idee hierachter is dat we samen met het bestuur van de IO afdeling willen proberen om iets moois neer te zetten om zo het overkoepelende bestuur  te kunnen overtuigen van het nieuwe KIVI. De opdracht die we vanuit KIVI IO hebben meegekregen is:

“Bedenk een concept om het aantal nieuwe studentleden toe te laten nemen en de kloof tussen jong en oud te verkleinen binnen KIVI.”’

 

Grappig om voor zo´n club te werken, die kom je in het dagelijks leven niet veel tegen denk ik. Hoe verloopt het project to nu toe?
‘Het project verloopt nogal fluctuerend. We hebben om de zoveel tijd een moment met de opdrachtgever afgesproken om onze voortgang te bespreken en te presenteren. De ene keer levert dit voornamelijk positieve feedback op en de andere keer kan het weer negatief zijn. Dit kan zowel motiverend als demotiverend werken, afhankelijk van de feedback, maar over het algemeen houdt het je als projectgroep wel scherp en wil je het volgende pitchmoment nog meer van jezelf laten zien.’

 

Goed om te horen! Wat heb je er tot nu toe van geleerd?
‘Het is gebleken dat samenwerken met mensen van verschillende opleidingen niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend is. Iedereen heeft zo zijn eigen denk- en communiceerwijze, waardoor er wel eens onenigheid ontstaat. Ik wil aan het einde van de periode terug kunnen kijken op een geslaagd project, waarbij iedereen met een tevreden gevoel zijn vakantie ingaat.

Ik heb tot nu toe geleerd dat jouw eigen denkwijze niet voor iedereen vanzelfsprekend is en dat je geduld moet hebben als anderen niet direct overtuigd zijn van een bepaald idee waar jij zelf wel achterstaat. Mensen begrijpen elkaar sneller wanneer er goed gecommuniceerd wordt en wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt binnen een projectteam.

 

Wijze lessen. Waar ben je nou echt trots op?
‘Ik ben vooral trots op de manier waarop mijn team een aantal tegenslagen heeft verwerkt en hoe we uiteindelijk de negatieve sfeer hebben om kunnen zetten in nieuwe positieve energie.

Al met al is dit het meest uitdagende project wat ik tijdens mijn studie heb meegemaakt. In dit project zal ik nooit kunnen zeggen dat het eindresultaat perfect is. De opdracht is daar te weinig concreet voor. Er zullen verschillende oplossingen zijn die tot een mooi resultaat leiden, dus aan ons is het de taak om een mooie mix van die verschillende oplossingen te vinden om tot het meest optimale resultaat te komen voor KIVI.’


Ik ben benieuwd naar de oplossing. Wat gaan jullie uiteindelijk concreet opleveren?
‘We gaan uiteindelijk een volledig plan van aanpak opleveren, waarin staat hoe het nieuwe concept geïmplementeerd kan worden, zonder dat dit veel tijd, geld en energie kost van het uit vrijwilligers bestaande bestuur. Zo willen we met minimale inzet maximaal resultaat bereiken.’

Mick, bedankt voor dit interview en succes nog de komende weken met het afronden van jullie project!