Mijn zorgvraag

Mijn zorgvraag

GEREALISEERD DOOR

Ruben van Bambost, Marloes Slotboom, Christiaan Wouda, Roel Bego en Maaike van der Vlist

mijn-zorgvraag-landingspagina

BESCHRIJVING

Mijn zorgvraag

De gemeente heeft weinig kennis over de jeugd-GGz. Het is pas sinds 1 januari 2015 dat de gemeente zich moet bezighouden met zorgkwesties en zorg inkoop. Gemeenten hebben geen vast beleid of richtlijn, omdat iedere gemeente zelf mag bepalen hoe ze de zorg inrichten.
Er ontbreekt kennis en ervaring bij beide partijen. Dit leidt dus tot onwetendheid bij beide partijen. Onze visie is dat de cliënt behoefte heeft aan duidelijkheid, zodat hij kan nagaan wat voor zorg hij nodig heeft en weet hoe het zorgtraject zal verlopen. Als de cliënt zijn zorgvraag niet goed kan verwoorden, heeft dit een negatieve invloed op de beslissing van de gemeente. Dit leidt tot een behandeling die niet goed aanslaat bij de cliënt of dat de cliënt ontevreden is over zijn behandeling. Hierdoor zal de cliënt een nieuw behandelingsplan behoeven, wat de gemeente extra tijd en hogere kosten bezorgt. Deze transitie is dus een grote verandering voor zowel de jeugd-GGz als de gemeenten.

Om het probleem effectief aan te pakken is er een toolkit bedacht, genaamd Mijn Zorgvraag. De toolkit heeft als doel een stem te geven aan de cliënt door middel van het bieden van informatie en door de cliënt bewust te laten worden van zijn zorgvraag. Van belang is dat de toolkit heldere, transparante informatie biedt die de cliënt gemakkelijk begrijpt. Ook moet de toolkit vertrouwen geven en steun bieden, het moet de cliënt ondersteunen in het kunnen formuleren van zijn zorgvraag en hem met een positief gevoel het intakegesprek in laten gaan. De toolkit biedt een connectie tussen de gemeente en de cliënt, zodat zij samen tot een goede oplossing kunnen komen voor de cliënt. In de toolkit wordt een informatiepakket geleverd die de cliënt informatie geeft over het proces waar de cliënt met de gemeente in gaat. Dit biedt de cliënt houvast voor het intakegesprek, zodat de cliënt weet wat hem wachten staat en voorbereid het gesprek in kan gaan.

De cliënt krijgt informatie over:
De gemeente en het verloop van het proces als een cliënt een zorg-aanvraag plaatst bij de gemeente;
Welke aandoeningen er zijn en wat ze inhouden, zoals informatie over ADHD en autisme;
Welke instellingen er binnen de gemeente zijn.

Ook komt er een informatiefolder voor de ouders. Hierin staat informatie over het intakegesprek, zoals waar het gesprek over gaat, hoe het gesprek zal verlopen en wat er na het gesprek gebeurt. In de folder zijn ook de contactgegevens van het contactpersoon binnen de gemeente te vinden.