Rianne over project POKO

Rianne over project POKO

Project: POKO

Gedurende de twintig weken die de verdieping van Creatieve Industrie duurt, werken de studenten in groepjes van 5-6 personen aan één grote opdracht. Dit doen ze met een opdrachtgever en een coach uit het werkveld. De opdrachten zijn allemaal heel wisselend, en daarom komt er per groepje één persoon aan het woord om te vertellen waar ze mee bezig zijn.

Vandaag spraken wij Rianne, die met haar groepsleden Suzanne, Ruben, Daniël, Jeffrey en Gaby, onder leiding van coach Pim Schonk, een opdracht uitvoert voor POKO. We stelden haar een paar vragen om meer over deze opdracht te weten te komen.

Kun je me uitleggen waar jullie opdracht precies over gaat?
‘Kort gezegd is het onze taak om een toolkit te ontwerpen waardoor kinderen met kanker blijven bewegen. Beweging is namelijk heel belangrijk voor het behouden van spierkracht en die spierkracht hebben ze nodig om fit te blijven. Om deze nare ziekte te overwinnen. De uitdaging zit hem in het ontwerpen van een toolkit, want die toolkit moet er weer voor zorgen dat de kinderen zelf gaan ontwerpen. Denk maar aan een zandbak: een zandbak is gewoon een bak met zand, maar kinderen ontwerpen daarin de mooiste dingen. Dat is wat we willen.’

Klinkt als een heel dankbaar, maar zwaar onderwerp. Hoe bevalt het project tot nu toe?
‘Het groepsproces gaat met pieken en dalen. De momenten wanneer er de meeste inspiratie is, zijn natuurlijk het leukst. Daar krijg je ook weer energie van, maar wanneer de inspiratie inzakt wordt het lastig. Het is moeilijk om iedereen scherp en gemotiveerd te houden.’

Waar ben je nou echt trots op rondom dit project?
‘Ik ben trots op het feit dat we heel planmatig te werk zijn gegaan. Hoewel we de planning niet heel gedetailleerd hebben gemaakt, is het wel duidelijk wat we wanneer doen. We zijn een groep mensen die überhaupt niet heel graag plannen, maar liever als hertjes de wei in willen om maar te zien wat er op ons afkomt. Dat maakt het proces af en toe wat onzeker, want de deadline komt steeds dichterbij. Ik weet daarentegen zeker dat we de deadline gaan halen met een geweldig concept.’

Ik ben ervan overtuigd dat dit jullie gaat lukken! Wat gaan jullie precies opleveren?
‘We hebben de laatste twee weken flinke stappen gemaakt. Vanuit alle brainstormsessies zijn we tot één concept gekomen. Dit concept is uit vijf concepten gekozen door onze opdrachtgevers. Dat betekent dus dat zij er helemaal achter staan en dat geeft een goed gevoel. De keuze is gevallen op het maken van een klok. Een simpele klok die de bewegingstijd van het kind bij gaat houden. Elke mogelijke manier van bewegen zal er voor zorgen dat het kind de klok vooruit mag schuiven. Het bewegen wordt daardoor visueel. Daarnaast kunnen er doelen gesteld worden bij de kinderen die dat op een dag nodig hebben. De energielevels van de kinderen verschillen namelijk heel erg, en daarom moeten sommige kinderen een kleine stok achter de deur hebben. Ook is dit concept een talking piece. Wanneer er bezoek is kan het een gespreksonderwerp zijn, of er kan met het bezoek een doel worden gehaald door samen te bewegen.’

Wat een simpel, maar doeltreffend idee! Wat heb je tot nu toe geleerd deze periode?
‘Het belangrijkste aspect waar ik heel veel van geleerd heb is het gebruik maken van user insights. Dit is een methode om vóór de brainstormsessies te weten wat de eindgebruiker vindt/denkt/wilt.’

Het was een leerzame periode dus voor jou. Kijk je nog ergens naar uit?
‘Ja, ik kijk uit naar het POKO-eindsymposium. Dat is een dag waarop onze concepten en projecten centraal staan. Er zullen veel verschillende sprekers komen en vanuit alle groepjes die aan deze opdracht gewerkt hebben zal er een uitleg en demonstratie gegeven worden van de uitgewerkte concepten. Ik hoop dat we over vier weken zo’n goed uitgewerkt concept en prototype kunnen leveren, dat we echt wat kunnen betekenen voor de zieke kinderen.

Dat is een mooie gedachte om mee af te sluiten, Rianne. Bedankt voor dit interview en succes nog met de laatste loodjes.