Albert Einstein

Albert Einstein

“We kunnen problemen niet oplossen door dezelfde manier van denken te gebruiken als toen we ze creëerden.”