Urban Futures Lab

Urban Futures Lab

Van 23 tot en met 27 maart deden alle CI-studenten mee aan het Urban Futures Lab georganiseerd door de ministeries van BZK en I&M in samenwerking met World Design Forum en Ucreate. In een creatief werkproces was het de taak aan de studenten om provocatieve “wat als”-vragen concreet en tastbaar te maken en burgers te bevragen hoe ze deze toekomstbeelden beleven.

De bedoeling is dat het onderzoek inzichten levert in de waarden en drijfveren van burgers als zij nadenken over de toekomst van de stad. Waarop baseren burgers hun keuzes en willen beleidsmakers dat deze toekomst wel of niet werkelijkheid wordt, en hoe kun je dan gedrag beïnvloeden?

In een creatieve space werkten we gedurende 5 dagen samen in een interactief programma gebaseerd op design thinking en de probing methodiek. Deze technieken kregen we de week voorafgaand aan dit programma uitgelegd.

Schermafbeelding 2015-06-01 om 20.17.04

Design thinking en probing tijdens de UFL

Begeleid door coaches werkten we samen met ambtenaren in een gemengd team van studenten en ambtenaren op een van de thema’s. De teams worden begeleid door ervaren coaches.

Mijn groep had het thema de aantrekkelijke stad:

“Wat als de stad zo aantrekkelijk is dat iedereen er zich wil vestigen? De stad wordt zo aantrekkelijk dat niemand meer buiten de stad wil wonen, een scenario van maximale verstedelijking. Wat betekent deze trek naar de stad voor de leesbaarheid, de voorzieningen, en voor de gebieden buiten de stad? Ga je kleiner wonen in de stad? Wat als wonen in de stad in een ruimte van 3 x 3 m gangbaar wordt? Blijft de stad betaalbaar? Leidt deze ontwikkeling misschien tot verdere tweedeling?”

We begonnen erg energiek en iedereen had gelijk een mening en concrete ideeen over het thema. De eerste dag bestond vooral uit het scherp krijgen van de vraag en het onderwerp. De tweede dag gingen we verder nadenken over een aantrekkelijke stad, in afstemming met ambtenaar Marcel kwamen we tot de conclusie dat het interessant zou zijn om ons af te vragen tot hoever mensen bereid waren om hun ruimte te delen. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat mijn hersenen op 12 manieren in de knoop zaten. Zo begonnen we ook de woensdag, waar we de eerste probe moesten afmaken en daarmee de straat op moesten.

De eerste probe was een agenda die men in de toekomst van de stad zou krijgen waarop door de gemeente werd bepaald hoe de persoonlijke ruimte van de bewoners gebruikt zou worden. Bijvoorbeeld voor een doktersconsult of een opbaring in je woonkamer (provocatief).

Schermafbeelding 2015-06-01 om 20.27.24

Probe 1

Mensen vonden het over het algemeen een belachelijk idee (wat het ook is). Maar de probe gaf de mogelijkheid om door te vragen waarom mensen dat vonden en zo kwamen we achter een aantal waardevolle inzichten. Inzichten die we op dag twee hebben proberen uit te breiden en te bevestigen door middel van probe no. 2. Een kaartspel van allerlei vormen van bezittingen, we vroegen de mensen om deze op volgorde te leggen van wat ze het eerste zouden delen en wat als laatste.

Schermafbeelding 2015-06-01 om 20.35.50

Probe 2

Lees de inzichten die wij op deden en overige informatie over onze resultaten in deze pdf.

Op dag 5 werd de week afgesloten met een EXPO in Den Haag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar geïnteresseerde beleidsmedewerkers, ambtenaren, onderzoekers onze resultaten kwamen bekijken. We gingen in gesprek over de probes en vertelden bij onze stand welke interessante inzichten wij die week hadden opgedaan.

11081805_10205585577990567_120925625_n

Onze stand

In opdracht van het World Design Forum is een mooi filmpje gemaakt van het Urban Futures Lab die de sfeer van de week goed weet vast te leggen.

Add comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.