Voor opdrachtgevers

Hier kunt u onze factsheet vinden over wat onze studenten kunnen betekenen voor u als opdrachtgever:

Download: Factsheet CI Opdrachtgevers 2223

Meer informatie over het programma Creatieve Industrie van Hogeschool Utrecht

Creatieve Industrie is een programma van Hogeschool Utrecht van 20 weken waarin studenten van Communication & Multimedia Design, ICT, Communicatie, Commerciële Economie en Journalistiek multidisciplinair samenwerken rondom de volgende thema’s:

  • Mensgericht innoveren, ontwerpen en prototypen
  • Ondernemerschap en waardecreatie
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Studenten gaan aan de slag als vernieuwers in de Creatieve Industrie. Ze worden uitgedaagd om betekenisvolle toekomsten vorm te geven door waarde te creëren met zelf gemaakte producten, diensten of interventies.

Tijdens het semesterprogramma komen er drie fasen aan bod:

CI1.0: “CI Skills” waarin de typische Creatieve Industrie vaardigheden en met name Design Thinking centraal staan. Deze fase duurt vier weken.

CI2.0: “Opdrachtgever” waarin het werken voor een opdrachtgever en het goed overdragen van een product/dienst + business case centraal staat. Deze fase duurt vijf weken.

CI3.0: “Startup” waarin centraal staat om toegevoegde waarde te creëren rondom een eigen startup of verdiepend project. Deze fase duurt zeven weken.